Pn-Pt 09.00 - 17.00 +48 58 380 01 50

Analizy składu pierwiastkowego

Analizy składu pierwiastkowego

poznajcie nasze możliwości

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej WD-XRF S8 Tiger

Urządzenie S8 TIGER  to precyzyjny, sekwencyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WDXRF) firmy Bruker. W technice WDXRF charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie, emitowane przez próbkę po jej oświetleniu wiązką z lampy rentgenowskiej, pada na kryształ analizujący, po czym na detektor – licznik proporcjonalny lub scyntylacyjny. S8 TIGER umożliwia czułą jakościową i ilościową analizę pierwiastków od sodu do uranu we wszelkiego rodzaju próbkach wykorzystując energię wzbudzenia do 60 keV.

ZASTOSOWANIE: analiza składu pierwiastkowego stali, ciał stałych, cieczy, proszków.

 

ICP-OES 5110 VERTICAL DUAL VIEW FIRMY AGILENT

5110 ICP-OES Optyczny Spektrometr Emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej firmy Agilent.

Zastosowanie: analizy zawartości metali i niektórych niemetali na w niskim zakresie stężeń.

analizator elementarny CHNO firmy thermo-scientific

Analizator elementarny Thermo-Scientific

Precyzyjne oznaczenia zawartości takich pierwiastków, jak: C, H, N, O w próbkach różnego pochodzenia:
• nieorganicznych i organicznych,
• farmaceutycznych,
• petrochemicznych,
• materiałach nanowęglowych
• węglach, koksie, biomasie, w tym drewnie,
• środowiskowych (woda, osady, filtry),
• glebach,
• zbożach,
• żywności.

Facebook
LinkedIn
Instagram